1-5.11.2021

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը
 • 548 x 66 =36168
․548

66

+3288

3288

           
  36168

 

 

 • 555 x 555 =308025
      5 5 5
      5 5 5
    2 7 7 5
  2 7 7 5  
2 7 7 5    
3 0 8 0 2 5

 

 • 642 x 704 =451968
      6 4 2
      7 0 4
    2 5 6 8
4 4 9 4    
           
4 5 1 9 6 8

 

 • 6060 : 6 =1010
6 0 6 0 6
6       1010
0 0 6  
    6  
      0

 

 • 9018 : 9 =1002
9 0 1 8 9
9       1002
    1 8
       
       

 

 • 6018 : 3 =2006
6 0 1 8 3
6       2006
    1 8
       
       

 

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

( 153 x 126 – 58 x 24 ) – ( 8000 – 3547 ) =13433

      1 5 3
      1 2 6
      9 1 8
    3 0 6  
  1 5 3    
  1 9 2 7 8
           
        5 8
        2 4
      2 3 2
    1 1 6  
    1 3 9 2
  1 9 2 7 8
    1 3 9 2
  1 7 8 8 6
    8 0 0 0
    3 5 4 7
    4 4 5 3
  1 7 8 8 6
    4 4 5 3
  1 3 4 3 3

 

 1. Կատարի՛ր գործողությունները.
 • 25 ց – 61 կգ =2500-61=2439կգ
 • 72 ց 42 կգ – 65 կգ =7242-65=7177 կգ
 • 5 տ – 5 կգ =5000-5=4995 կգ
 • 22 տ 2 ց – 8 ց =22200-800=21400 կգ
 1. Երեք պարկերից I-ում կար 200 կոնֆետ: Երբ I- ից 20 կոնֆետ լցրին II-ի մեջ, 10-ը՝ III-ի մեջ, պարկերում կոնֆետների քանակաները հավասարվեցին: Քանի՞ կոնֆետ կար երկրորոդ և երրոդ պարկերում:

 

200-30=170

170-20=150-II

170-10=160-III

 1. Երեք պահեստներում կար 540 պարկ ալյուր: Երբ I-ից 20 պարկ տեղափոխեցին II և 15 պարկ՝ III պահեստ, պահեստներում ալյուրի քանակները հավասարվեցին: Քանի՞ պարկ ալյուր կար յուրաքանչյուր պահեստում:

 

540:3=180

180+35=215-I

180-20=160-II

180-15=165-III

 

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը
 • 2 x 2 x 2 x 99 x 5 x 5 x 5 =2700
 • 40 x 90 x 50 =18000
 • 88 x (53 x 16 – 48 x 12) — (7922 — 1188)=5772
        5 3
        1 6
      3 1 8
      5 3  
    1 5 3 8
        4 8
        1 2
        9 6
      4 8  
      5 7 6
    1 5 3 8
      5 7 6
      9 6 2
    7 9 2 2
    1 1 8 8
    6 7 3 4
    6 7 3 4
      9 6 2
    5 7 7 2

 

 1. Աստղանիշը փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն:

567 < 575

60812 < 60905

123178 > 123278

7614 > 7624

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *